कम्प्युटर अधिकृत (प्रशासन महाशाखा) परिचय

व्यक्तिगत विवरणहरू

नाम श्री डोलमाया सारु थापा
टेलिफोन नम्बर 9847102575
इ-मेल dolma.isk@gmail.com
स्थाई ठेगाना रामपुर न.पा.-१, पाल्पा