प्रदेश सरकार
लुम्बिनी प्रदेश
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
मुकाम: , बुटवल, नेपाल 

सम्पर्क नम्बर : ०७१-५४००५१ (प्रशासन शाखा)

                     ०७१-५४००५६ (सहकारी शाखा)

                     ०७१-५५०१२३ (पशुपन्छी शाखा)

                     ९८५७०५३७१७ (प्रवक्ता)

                     ९८५७०४१२३१ (सूचना अधिकारी)
                                       
  Email id: molmacplanning@gmail.com
  Email id: molmac.butwal@gmail.com
  Email id: molmaclumbini@gmail.com