तह वृद्धिका लागि आवेदन फाराम पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।

डा. नम्रता सिंह

प्रदेश सचिव

श्री सन्देश धिताल

प्रवक्ता, वागवानी विकास निर्देशक (योजना तथा अनुगमन महाशाखा)

श्री घनश्याम चौधरी

गुनासो सुन्ने अधिकारी, बाली संरक्षण निर्देशक (खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन महाशाखा )

श्री यूवराज ढकाल

कृषि अर्थ विज्ञ (अधिकृत आठौं) सूचना अधिकारी
हाम्रो बारे

पृष्ठभूमि

प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक तथा कृषि क्षेत्रको विकासमा सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गरी भूमिको  प्रकृतिको आधारमा उपयोग गरी गर्ने नीति लिई कृषि एवं पशुपन्छीजन्य उत्पादन एवं व्यापारमा यान्त्रिकीकरण, व्यावसयिकीकरण, बजारीकरण र आधुनिकीकरणका माध्यमबाट प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थाको सृजना गरी यस क्षेत्रको रुपान्तरण गर्दै रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने ।

 

दुरदृष्टि

प्रदेशको खाद्य सुरक्षा एवं पोषण सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्दै गरिवी न्यूनिकरण एव राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत योगदान पुरयाउने ।

 

लक्ष्य

भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन एवं सामाजिक न्यायमा आधारित भू-उपयोगका माध्यमबाट सहकारी क्षेत्रको परिचालन गरी प्रदेशको कृषि एव पशुपन्छीजन्य उत्पादनको क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता हासिल गरी यस क्षेत्रको ... थप हेर्नुहोस्

पदाधिकारी / कर्मचारी
सुचना अधिकारी
कार्यक्रम
प्रकाशन