नीति तथा नियमहरु
मिति शीर्षक फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
फागुन १६, २०८० व्यावसायिक गाईभैँसी फार्मले अवलम्बन गर्न पर्ने पशु कल्याण सम्बन्धी मापदण्ड २०८०
पुस १, २०८० पहिलो संशोधित स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरित कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८०
मंसिर २७, २०८० कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८० पहिलो संशोधन
मंसिर २६, २०८० स्थानीय तहहरूमा कार्यरत करार प्राविधिक कर्मचारी परिचालन विधि, २०८०
भदौ १२, २०७९ कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि ,२०७९
असार १६, २०७९ राष्ट्रिय कृषि नीति २०७८ मस्यौदा (सुझाव संकलन)
असार ५, २०७९ कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा विपद् व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ मा संशोधन
जेठ १८, २०७९ कृषि तथा पशुपन्छी ब्यवसाय प्रवर्द्धन तथा लक्षित समुदाय क्षमता अभिबृद्धि कार्यविधि, २०७८ मा थप तथा संशोधन
चैत २४, २०७८ कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ संशोधन, मसिना तथा वास्नादार धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम संशोधन
फागुन १३, २०७८ कृषि कर्मी रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७८
माघ २७, २०७८ स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम संचालन (पहिलो संसोधन) कार्यविधि, २०७८ (मिति २०७८।१०।२४ को प्रवेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) निर्णयबाट संशोषित
माघ २१, २०७८ कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७८ मा विशेष संशोधन सम्बन्धी सूचना