नीति तथा नियमहरु
मिति शीर्षक फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
असार १५, २०७८ भर्जुअल माध्यमबाट तालिम सञ्चालन विधि, २०७८
असार १५, २०७८ दोहोरो अनुदान नियन्त्रण सञ्चालन विधि, २०७८
चैत ११, २०७७ प्रदेश-नं.-५-सहकारी-ऐन-२०७६
चैत ११, २०७७ सहकारी-ऐन-२०७४
चैत ११, २०७७ सम्पत्ति-शुद्धिकरण-निवारणसम्बन्धी-सहकारी-संघसंस्थालाई-जारी-गरिएको-निर्देशन-२०७४-2
चैत ११, २०७७ सहकारी-संस्थाको-लेखापरीक्षण-निर्देशिका-२०७५-1
चैत ११, २०७७ सहकारी-संघसंस्थाको-निर्वाचन-निर्देशिका-२०६९-2
चैत ११, २०७७ स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५
चैत ११, २०७७ भूमिहीन किसानका लागि करार खेतीमा अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५
चैत ११, २०७७ कृषि अनुदान कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५
चैत ११, २०७७ कृषि उपज बजार स्थलको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०७५
चैत ११, २०७७ कृषि व्यवसायका लागि कृषि मन्त्री कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५