सूचना
मिति सूचना विवरण फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
असार १०, २०७८ विपद प्रभावित राहतको लागि छनौट गरिएको सूचना।।।
जेठ १९, २०७८ विपद प्रभावित राहतको लागि छनौट गरिएको सूचना!!!
जेठ ९, २०७८ बोलपत्र स्वीकृत सम्बन्धी आशयको सूचना!!!
बैशाख १६, २०७८ आगामी आ.व. २०७८/७९ मा कृषक, उद्यमी, समूह, सहकारी र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन गर्न प्रस्ताव आह्वानको म्याद थप सम्बन्धी सूचना!!!
बैशाख १२, २०७८ बीउ भण्डार गृह (बीउ बैंक) स्थापना तथा सुधार कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६ को पहिलो संशोधन (मिति २०७८/०१/१२ गतेको (मा.मन्त्रीस्तर) निर्णय अनुसार
बैशाख १२, २०७८ रोड कोरिडोर/राजमार्ग लक्षित तथा मिसन (आलु र मकै बाली) कार्यक्रम सञ्‍चालन विधि, २०७७ को पहिलो संशोधन (मिति २०७८/०१/१२ गतेको (मा. मन्त्रीस्तर) निर्णय अनुसार)
बैशाख १२, २०७८ स्थानीय तह र सहकारीको सहकार्यमा चक्ला बन्दी सहितको नमुना फर्म स्थापना कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६ को पहिलो संशोधान (मिति २०७८/०१/१२ गतेको (मा.मन्त्रीस्तर) निर्णय अनुसार)
बैशाख ३, २०७८ नापी अधिकृत (करार) पदको छनौट सम्बन्धी अन्तिम योग्यताक्रमको सूचना!!!
बैशाख २, २०७८ आगामी आ.व. २०७८/७९ मा कृषक, समूह, सहकारी र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्न प्रस्ताव आह्‍वान सम्बन्धी सूचना!!!
चैत २७, २०७७ नापी अधिकृत पदको अन्तर्वातामा छनौट भएकाहरुको नामावली प्रकाशन तथा अन्तर्वाता सम्बन्धी सूचना!!!
चैत २६, २०७७ नापी अधिकृतको स्वीकृत दरखास्त आवेदकको नामावली सम्बन्धी सूचना!!!
चैत १६, २०७७ नापी अधिकृत (करार सेवा) का लागि दरखास्त फारम