सूचना
मिति सूचना विवरण फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
जेठ ४, २०७९ लेख रचना (Research Article) प्रकाशनको लागि म्याद थप सम्बन्धी सूचना।
बैशाख ८, २०७९ हेलो मूख्यमन्त्री कक्ष संचालन सम्बन्धी सूचना
बैशाख ५, २०७९ लेख रचनाहरुको पुनरावलोकन गर्न पुनरावलनकर्ताहरु (Reviewer) सूचिकरण सम्बन्धी सूचना
बैशाख २, २०७९ प्रकाशनको लागि लेख रचना आह्वान ( Call for Manuscripts )
चैत २९, २०७८ मिति २०७८/१२/२९ मा नागरिक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित Catalogue Shopping विधिबाट चार पाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद सम्बन्धी सूचना आवह्वान।
चैत २९, २०७८ मिति २०७८/१२/२९ गते राष्ट्रिय दैनिक, बुटवल टुडेमा प्रकाशित RTK ड्रोन खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्र आवह्वान सम्बन्धी सूचना
चैत २९, २०७८ मिति २०७८/१२/२९ गतेको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित सूचना अनुसार चार पाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद प्रयोजनको लागि प्रकाशन गरिएको स्पेशिफिकेशन (specification)
चैत १७, २०७८ बैदेशिक अध्ययन /तालिम छात्रवृति सम्बन्धी सूचना
चैत १४, २०७८ बर्दिया जिल्लाको मिति २०७८/१०/०८ गतेका दिन लिइएको नायव प्राविधिक सहायक र नायव पशु सेवा प्राविधिक सहायक चौथो तह (करार सेवा) पदको लिखित नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
चैत १४, २०७८ पाल्पा जिल्लाको मिति २०७८/१०/०८ गतेका दिन लिइएको नायव प्राविधिक सहायक र नायव पशु सेवा प्राविधिक सहायक चौथो तह (करार सेवा) पदको लिखित नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
चैत १४, २०७८ रुपन्देही जिल्लाको मिति २०७८/१०/०८ गतेका दिन लिइएको नायव प्राविधिक सहायक र नायव पशु सेवा प्राविधिक सहायक चौथो तह (करार सेवा) पदको लिखित नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
फागुन १, २०७८ शुलभ कर्जा सहजकर्ताका लागि छनौट भएका उम्मेद्‌वारहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशन सम्बन्धी सूचना।