सूचना
मिति सूचना विवरण फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
असोज २०, २०७८ २०७८/०६/०८ गते भएको सरूवा र पदस्थापनाको विवरण ।
असोज २०, २०७८ २०७८/०६/१४ गते भएको सरूवा तथा पदस्थापनाको विवरण ।
असोज १०, २०७८ कृषिकर्मी रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७
भदौ १७, २०७८ प्रदेश पदकका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना
साउन ३२, २०७८ कृषिकर्मी रोजगारी कार्यक्रमको लागि (दोस्रो पटक) स्वीकृत भएका रोजगारदाता फर्म/कम्पनी/समुह/सहकारी र कृषिकर्मीको संख्या विवरणः (नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके र बर्दिया)
साउन २४, २०७८ सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
असार १०, २०७८ विपद प्रभावित राहतको लागि छनौट गरिएको सूचना।।।
जेठ १९, २०७८ विपद प्रभावित राहतको लागि छनौट गरिएको सूचना!!!
जेठ ९, २०७८ बोलपत्र स्वीकृत सम्बन्धी आशयको सूचना!!!
बैशाख १६, २०७८ आगामी आ.व. २०७८/७९ मा कृषक, उद्यमी, समूह, सहकारी र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन गर्न प्रस्ताव आह्वानको म्याद थप सम्बन्धी सूचना!!!
बैशाख १२, २०७८ बीउ भण्डार गृह (बीउ बैंक) स्थापना तथा सुधार कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६ को पहिलो संशोधन (मिति २०७८/०१/१२ गतेको (मा.मन्त्रीस्तर) निर्णय अनुसार
बैशाख १२, २०७८ रोड कोरिडोर/राजमार्ग लक्षित तथा मिसन (आलु र मकै बाली) कार्यक्रम सञ्‍चालन विधि, २०७७ को पहिलो संशोधन (मिति २०७८/०१/१२ गतेको (मा. मन्त्रीस्तर) निर्णय अनुसार)