सूचना
मिति सूचना विवरण फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
कात्तिक १४, २०७९ कृषि उपज ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्स खरिद कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी कार्यविधी
कात्तिक १४, २०७९ कृषि उपज ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्स खरिद कार्यक्रम अन्तर्गत आवश्यक कागजात (निवेदनको ढाँचा, व्यावसायिक कार्ययोजनाको ढाँचा र व्यावसायिक विवरणको ढाँचा)
कात्तिक १४, २०७९ कृषि एम्बुलेन्स माग सम्बन्धी प्रस्ताव आवह्वानको सूचना, मापदण्‍ड, स्वीकृत स्पेशिफिकेशन
असोज ३०, २०७९ बीउ बिजन निरीक्षक तथा बीउ बिजन विश्लेषक परीक्षाका लागि दरखास्त पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
भदौ २०, २०७९ मिति २०७९।०५।२० गते भएको कर्मचारीहरुको सरुवा / कामकाजको विवरण
भदौ १७, २०७९ गहुँको उन्रत बीउ उत्पादन तथा प्रयोगका लागि सूचिकृत हुने सूचना ।
साउन ३, २०७९ कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम सम्बन्धी सूचना
असार २४, २०७९ मिति २०७९/०३/२४ गतेको मन्त्रालयको निर्णयानुसार प्रकाशित विपद प्रभावित राहतको लागि छनौट गरिएको सम्बन्धी सूचना।
असार २०, २०७९ लुम्बिनी प्रदेशको धान बालीको रोपाइ अवस्था
असार १, २०७९ Call for Technical Evaluation for Cold Store
जेठ ४, २०७९ लेख रचना (Research Article) प्रकाशनको लागि म्याद थप सम्बन्धी सूचना।
बैशाख ८, २०७९ हेलो मूख्यमन्त्री कक्ष संचालन सम्बन्धी सूचना